Algemene voorwaarden voor consumenten

1. Omvang

Deze algemene (verkoop)voorwaarden gelden voor alle bestellingen via de online shop www.bitiba.nl van bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München, (hierna: bitiba), door haar klanten.

2. Bestelproces, overeenkomsten, beperkte hoeveelheid & commerciële wederverkoop

1. Bestelproces

 • bitiba biedt zijn klanten een groot aanbod voor alle zaken omtrent huisdieren. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
 • Door te klikken op het “winkelwagen” icoon, in de rechterbovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
 • Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de “Bestelling verzenden” knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet geregistreerd is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
 • Door vervolgens te klikken op de knop “Verder”, komt de klant bij het “Overzicht”. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.
 • De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.


2. Afsluiten van overeenkomsten

a. De goederen die in de shop worden aangeboden worden enkel aan niet-commerciële individuen verkocht, oftewel aan consumenten die de rechtshandeling uitvoeren voor doelen die noch aan commerciële noch aan hun onafhankelijke beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven. De aanbiedingen op onze website www.bitiba.nl zijn daarom niet gericht op ondernemingen. Ondernemingen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

b. De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met bitiba wordt alleen bevestigd als bitiba de bestelde producten naar de klant verzendt en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

c. Afwijkend van 2b komt bij de keuze voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door bitiba. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op een van de onder 8. genoemde rekeningen. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op een van de onder 8 genoemde rekeningen wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

d. De taal van de overeenkomst is Nederlands.

4. Contracttekst

Wij slaan de tekst van het contract voor je op in jouw klantaccount. Na ontvangst van de bestelling door bitiba ontvangt de koper een aparte bevestigingsmail van bitiba met de essentiële inhoud van het contract, inclusief de op het moment van het contract geldende Algemene Voorwaarden. Als je jouw documenten met betrekking tot je bestellingen kwijtraakt, neem dan contact met ons op. Wij sturen graag een kopie van uw bestelgegevens.


5. Beperkte hoeveelheid, commerciële wederverkoop

De aangeboden goederen worden uitsluitend verkocht in gebruikelijke huishoudelijke hoeveelheden en uitsluitend aan meerderjarige personen. (Indien van toepassing: maximaal toelaatbaar bestelbedrag). De commerciële wederverkoop van goederen is niet toegestaan. bitiba behoudt zich het recht voor om contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van goederen niet te accepteren.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief btw en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

Klik hier voor meer informatie over de verzendkosten

Als je producten bij bitiba bestelt voor levering buiten de EU, kan het zijn dat je invoerrechten en belastingen moet betalen die worden geheven zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra kosten voor inklaring zijn voor jouw rekening; We hebben geen controle over deze kosten. Douanevoorschriften verschillen sterk van land tot land, dus neem voor meer informatie contact op met jouw lokale douanekantoor.

4. Verzending

Leveringen vinden plaats naar Nederland en België. 

Tenzij anders vermeld in de aanbieding of productgegevens, vindt levering plaats binnen 1 tot 4 werkdagen. De leveringstermijn begint op de dag na het sluiten van de overeenkomst, behalve bij vooruitbetaling: hier begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is gegeven. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zaterdag, zondag of een door de staat erkende feestdag op de plaats van levering, wordt de termijn automatisch verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Meer informatie over de verzending vind je hier.

In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan bitiba, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.

In het geval dat bitiba niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan bitiba zijn geleverd door eigen leveranciers, mag bitiba zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal bitiba de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal bitiba het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.

In het geval van beschadiging tijdens de verzending, zal contact moeten worden opgenomen met de bitiba klantenservice, waar mogelijk zonder vertraging. Als resultaat heeft bitiba de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

Om bestellingen van klanten te kunnen uitvoeren, moet bitiba het e-mailadres van de klant en, indien beschikbaar, een telefoonnummer doorgeven aan het bezorgbedrijf dat geautoriseerd is om de goederen te bezorgen. Dit maakt deel uit van het contract met bitiba. De klant heeft niet het recht om bezwaar te maken. Zie voor meer informatie onze Privacy pagina.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van bitiba totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van bitiba niet toegestaan.

6. Herroepingsrecht

Particuliere klanten (consumenten) hebben het recht binnen veertien dagen te annuleren. Een consument is een natuurlijk persoon die een legale transactie aangaat met een bedoeling die niet toe te schrijven is aan hun commerciële noch zelfstandige beroepsactiviteit. De volgende regelgeving is van toepassing op annulering en de uitzonderingen van annuleringsrecht. Als klanten nog andere vragen hebben over annulering, kunnen ze contact opnemen met de bitiba klantenservice.

Instructies voor annulering

Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat je of een andere door je benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit hebt genomen.

Om gebruik te maken van jouw herroepingsrecht, moet je ons (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München, Duitsland, +31 (0)13 208 20 54, service@bitiba.nl) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over jouw annulering van de overeenkomst informeren. Je kunt hiervoor ook het Herroepingsformulier  gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als je de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat je een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we jouw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode (wanneer mogelijk) die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met je is overeengekomen. In geen geval worden er kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot je hebt aangetoond dat je de goederen retour hebt gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

Je hebt de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat je ons hebt geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, teruggestuurd naar:

bitiba.nl Retouren

Atoomweg 30

3542 AB Utrecht

bitiba draagt de kosten voor de retourzending als jij het pakket volgens de door onze klantenservice verstrekte instructies hebt geretourneerd.

Wil je een artikel of pakket retourneren? Dan vragen wij jou binnen de termijn van veertien dagen contact op te nemen met onze klantenservice om de bovengenoemde instructies voor de retourzending aan te vragen.

Jij bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan jou te wijten is. Je mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Einde van de herroepingsvoorwaarden


Uitzonderingen van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht gaat niet op in geval van van de verzending van goederen die:

 • niet vooraf worden geproduceerd en de individuele selectie of de vaststelling door de consument belangrijk is voor de productie van de goederen, of goederen die duidelijk op de persoonlijke wensen van de consument zijn gericht. Goederen die snel bederven of goederen met een nog korte uiterste verkoopdatum.
 • niet geschikt zijn voor retournering met als reden, bescherming van gezondheid of hygiene als de verzegeling is verbroken na de levering.
 • na levering onafscheidelijk gemengd zijn met andere goederen.

Herroepingsformulier

Model voor herroepingsformulier

(Als je de overeenkomst wilt annuleren, stuur dan dit formulier ingevuld terug)

Aan Bitiba GmbH, Customer Service, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, service@bitiba.nl

 • Hierbij bevestig(en) ik/wij (*) dat mijn/onze (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
 • Klantnummer:
 • Ordernummer:
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*):
 • Naam van de persoon / consument(en):
 • Adres van de persoon / consument(en):
 • Handtekening van de Consument (bij de melding op het papier):
 • Datum

_______________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing.

Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaalvoer, en in geval van verslechtering van de conditie van jouw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. bitiba is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.

8. Betaalmethoden en creditnota's

Goederen kunnen worden betaald door middel van iDeal, creditcard, overschrijving vooraf, achterafbetaling, PayPal en Apple Pay. bitiba heeft het recht om bepaalde betaalmethoden te accepteren in individuele gevallen. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

1. Betaling via iDeal

Als je kiest voor een betaling via iDeal, word je na het plaatsen en bevestigen van jouw order doorgestuurd naar een beveiligde internetomgeving van jouw eigen bank. Daar kun je de betaling afronden. Zodra dit gebeurd is, verstuurt bitiba per omgaande jouw bestelling.

2. Betaling via Bancontact

U kunt op twee manier betalen via Bancontact:

2.1 Payconiq by Bancontact

Zorg ervoor dat de Payconiq by Bancontact app is geïnstalleerd en ingesteld om de betaling in de volgende stap te voltooien. Bij het afronden van uwjouw bestelling ontvang je de instructies om de betaling te voltooien.

2.2 Bancontact-kaart

Vul het 12-cijferige kaartnummer en de vervaldatum van jouw Bancontact-kaart in.

3. Achteraf betalen

In geval van betaling op rekening, zal de klant het bedrag voldoen binnen 14 dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij bitiba.

4. Vooruitbetaling

Als je vooraf wilt betalen via overschrijving reserveert bitiba jouw bestelling zeven dagen lang. Nadat bitiba jouw betaling heeft ontvangen, wordt jouw bestelling automatisch vrijgegeven en naar je verstuurd.

Bankgegevens:

bitiba GmbH

Bank: Commerzbank AG

IBAN: DE69 7004 0041 0224 0190 01

SWIFT (BIC): COBADEFFXXX

5. Betaling via creditcard

In geval van betaling met creditcard, zal het bedrag worden afgeboekt binnen een week na verzending van de goederen.

6. Betaling via PayPal

Je kunt op bitiba ook betalen met via jouw PayPal account.

7. Betaling via Apple Pay

Apple Pay is beschikbaar als betaalmethode voor iOS-apparaten op onze app en mobiele webshop. Je kunt deze betaalmethode selecteren bij het afrekenen. Het is toegankelijk via Safari en je kunt betalen met een gekoppelde betaalkaart. Je betaalt direct via je Apple account. Na het plaatsen van je bestelling word je doorgestuurd naar Apple om de betaling van de bestelwaarde te autoriseren. Zodra wij op de hoogte zijn gesteld van je autorisatie, begint de verzending - afhankelijk van de verzendtijd die bij de producten is aangegeven.

Afhankelijk van de betaalmethode die bij Apple Pay is geregistreerd, wordt het feitelijke factuurbedrag, na aftrek van eventuele kortingen, vouchers, etc., direct na verzending afgeschreven.

8. Rekeningen

bitiba heeft het recht om facturen aan de klant elektronisch te verzenden. Elektronische facturen worden per e-mail in PDF-formaat naar de klant verzonden. De gefactureerde omzetbelasting geeft de klant geen recht op aftrek van voorbelasting.

9. Spaarkaart

Bij registrering door de klant en het aanmaken van een bitiba account, alsmede bij het plaatsen van een eerste bestelling ontvangt de klant automatisch het recht gratis aan de bitiba spaarkaart deel te nemen. Details over de deelnamevoorwaarden vind je hier. bitiba behoudt zich het recht voor geen zegels toe te kennen aan contractuele aanbiedingen die de indruk wekken te zijn ingediend met het oog op de commerciële wederverkoop van de goederen.

10. Privacy

bitiba neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

11. Marketing & klantcommunicatie

Als de klant een overeenkomst aangaat met bitiba en een elektronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft bitiba het recht dit elektronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het elektronische postadres (e-mailadres).

12. bitiba Abonnement

1. Algemeen

Het bitiba Abonnement (hierna genoemd: Abonnement) maakt het geregistreerde klanten met een Nederlands bezorgadres mogelijk om geautomatiseerde bestellingen van voor het abonnement in aanmerking komende artikelen in regelmatige intervallen op te zetten zonder dat er hiervoor een herhaalde manuele opdracht voor nodig is. In de stap "Besteloverzicht" worden de voor het abonnement in aanmerking komende producten als zodanig gekenmerkt. Tijdelijke actieartikelen zijn van het Abonnement uitgesloten.

Reeds bevestigde of afgesloten bestellingen die een voor het abonnement in aanmerking komend artikel bevatten, kunnen in het klantaccount onder "Mijn bestellingen" worden omgezet naar een Abonnement.

Iedere geautomatiseerde bestelling in het kader van het Abonnement vormt voor bitiba een bindend aanbod ter afsluiting van een koopcontract. Het contract met bitiba treedt pas in werking wanneer bitiba de bestelde artikelen aan de klant verzendt en de verzending aan de klant middels een verdere e-mail binnen vijf werkdagen met ingang vanaf de automatische bestelling bevestigt (verzendbevestiging). Ontvangt de klant binnen de bovengenoemde termijn geen verzendbevestiging, is het contract met bitiba niet geldig.

Voordat er een geautomatiseerde bestelling wordt verwerkt, stuurt bitiba de klant een herinneringsmail die het de klant mogelijk maakt de bestelling aan te passen of te annuleren.

2. Korting

bitiba biedt bij het Abonnement een korting op de reguliere, dagelijkse prijs van geselecteerde artikelen.

Informatie over de hoogte van de korting en de voordelen van het Abonnement zijn in te zien op de informatiepagina van het Abonnement. 

De korting die de klant bij het Abonnement krijgt is de korting die voor de Abonnement-producten die op het moment dat de bestelling verwerkt wordt geldig is. Bepaalde details van het Abonnement en het product (waaronder de prijs, korting en beschikbaarheid) kunnen in de loop van de tijd veranderen. Iedere Abonnemet-bestelling is onderhevig aan de dan geldende Abonnement- en productdetails.

bitiba behoudt zich daarom het recht voor de korting op ieder moment te wijzigen. De korting is niet combineerbaar met andere kortingen.

3. Beschikbaarheid van de artikelen

Als een besteld artikel op de geplande bezorgtijd niet beschikbaar is, wordt de bestelling voor dit artikel automatisch geannuleerd.

4. Looptijd, aanpassingen en opzegging

Het Abonnement heeft geen minimale looptijd. Aanpassingen, onderbrekingen en opzeggingen van het Abonnement zijn te allen tijde mogelijk in het klantenaccount onder "Mijn bitiba Abonnement". 

bitiba kan deze voorwaarden voor het Abonnement te allen tijde veranderen door de aangepaste voorwaarden op de bitiba.nl-website te publiceren en de klant in het geval van belangrijke wijzigingen hiervan op de hoogte te brengen. Door de voortdurende deelname aan het Abonnement gaat de klant akkoord met deze wijzigingen. Als de klant om wat voor reden dan ook het niet eens is met wat voor wijzigingen dan ook dient het Abonnement te worden opgezegd. Meer informatie over het opzeggen van het Abonnement vind je hier. bitiba behoudt zich het recht voor op voortijdige beëindiging in schrift of tekst zonder opgaaf van reden.

5. Betaalmethoden

De in het kader van het Abonnement bestelde artikelen kunnen momenteel uitsluitend via achteraf betalen, PayPal of creditcard worden betaald. Voor de betaling per creditcard of PayPal moeten de gegevens in het klantenaccount actueel en volledig zijn.

6. Overig

Indien een bepaling van deze voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden en bepalingen daardoor niet aangetast.

13. Identiteit van de contracterende partij

bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Straβe 12, D-80331 München

vertegenwoordigd door:

Geoffroy Lefebvre (CEO), Steffen Schüller

Belangrijkste plaats van bedrijfsvoering: München

Amtsgericht, HRB 125080

BTW nummer: : NL 821064289 B01

14. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

Het platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) tussen ondernemers en consumenten is beschikbaar via www.ec.europa.eu/consumers/odr. bitiba is niet verplicht noch bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure via een geschillenorgaan.

15. Slotbepalingen

Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Duitse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie.

16. Gedrukte versie van de Algemene voorwaarden

Als je op de link "Gedrukte versie van de Algemene voorwaarden" klikt, krijg je een print-vriendelijke versie van deze Algemene voorwaarden te zien. Je kunt deze versie dan afdrukken of lokaal opslaan.

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 28 juli 2023.