Algemene voorwaarden van bitiba GmbH

  • 1. Omvang

    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München, (hierna: bitiba) en zijn klanten via de online shop www.bitiba.nl.

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 13 juni 2014.