Algemene voorwaarden voor consumenten

 • 1. Omvang

 • 2. Bestelproces, overeenkomsten, beperkte hoeveelheid & commerciële wederverkoop

 • 3. Prijzen en verzendkosten

 • 4. Verzending

 • 5. Eigendomsvoorbehoud

 • 6. Herroepingsrecht

 • 7. Garantie en aansprakelijkheid

 • 8. Betaalmethoden en creditnota's

 • 9. Spaarkaart

 • 10. Privacy

 • 11. Marketing & klantcommunicatie

 • 12. bitiba Abonnement

 • 13. Identiteit van de contracterende partij

 • 14. Onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

 • 15. Slotbepalingen

 • 16. Gedrukte versie van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd op en geldig vanaf 16 december 2022.