Privacyverklaring

Beste klanten van bitiba, beste bezoekers van onze website,

De bescherming van je gegevens is belangrijk voor ons. In de volgende verklaringen geven we informatie over welke gegevens wij van je verzamelen en verwerken bij het gebruik van onze web-site en de shops die daarop te vinden zijn.

Kort overzicht

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

bitiba GmbH (hierna te noemen: bitiba), Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, Duitsland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens via de website. Hier vind je meer informatie.

Onze toezichthouder voor gegevensbescherming, Dr. Philipp Herrmann, kun je via ons Privacypor-taal (taal rechts bovenin te wijzigen) bereiken:

- Ik heb een bitiba klantenaccount

- Ik heb geen bitiba klantenaccount

2. Welke gegevens worden er bij een bezoek aan onze website verwerkt?

Als je onze website bezoekt, stuurt je webbrowser verschillende sets met gegevens naar onze server, die technisch noodzakelijk zijn voor de weergave van onze websites en de garantie voor stabiliteit en veiligheid. Deze worden in logbestanden (zogenaamde logfiles) opgeslagen, waaronder ook je IP-adres.

3. Worden er op de website ook cookies gebruikt?

Ja. Op onze website worden verschillende cookies gebruikt. Gedetailleerde informatie over de werking van deze cookies, hoe je ze kunt verwijderen of opslag van deze cookies kunt voorkomen, vind je in de Privacyverklaring en in het Voorkeurencentrum.

4. Zetten wij op onze website analyse-tools in?

Ja. Wij werken samen met verschillende aanbieders om onze website en ons aanbod meer op de behoeftes af te stemmen en te optimaliseren. Gedetailleerde informatie over deze dienstverleners, de werking van analyse-tools en de mogelijkheden om deze tools uit te schakelen, vind je eveneens in het Voorkeurencentrum.

5. Is er klantgerichte reclame?

Ja. Wij werken samen met dienstverleners, die o.a. met behulp van cookies en advertentie-ID’s gebruikers- en interessegerichte reclame voor ons of reclamepartners kunnen weergeven. Gedetailleerde informatie over deze dienstverleners, de werking van reclame-tools en de mogelijkheid om deze tools uit te schakelen, vind je ook in het Voorkeurencentrum.

6. Geven wij jouw gegevens door aan derden?

Nee. Wij geven jouw gegevens niet door aan onrechtmatige derden. Bovendien garanderen wij dat we met externe aanbieders de noodzakelijke opdrachtverwerkingscontracten hebben afgesloten.

7. Bij wie kun je terecht met vragen?

Met vragen omtrent gegevensbescherming kan je je wenden tot service@bitiba.nl tot onze toezichthouder voor gegevensbescherming via ons Privacyportaal:

- Ik heb een bitiba klantenaccount

- Ik heb geen bitiba klantenaccount

8. Hoe kun je jouw toestemming herroepen of bezwaar maken tegen de verwerking?

Artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

Hier geven we een kort overzicht van de mogelijkheden. Meer informatie vind je verder onderaan in onze Privacyverklaring.

 • Cookies en dergelijke technologieën – Bezoek het Voorkeurencentrum in onze app of website. We kunnen je instellingen helaas niet voor je beheren aangezien dit apparaatgebonden instellingen betreft.

 • Pushnotificaties (alleen app) – Afhankelijk van je mobiele eindapparaat kun je je instellingen direct in de app of in je systeeminstellingen wijzigen. We kunnen je instellingen helaas niet voor je beheren aangezien dit apparaatgebonden instellingen betreft.

 • E-mail – Je kunt te allen tijde op de afmeldlink in iedere e-mail die je ontvangt klikken om een beroep te doen op je herroepingsrecht of om bezwaar te maken. Als je een account bij ons hebt kun je je nieuwsbriefinstellingen ook zelf in je account aanpassen. Als je uitsluitend e-mails over je bestellingen en je bitiba account wilt ontvangen, kun je altijd contact met ons opnemen via service@bitiba.nl.

 • Post – Als je geen reclame per post wilt ontvangen, kun je altijd contact met ons opnemen via service@bitiba.nl.

 • Custom Audience – Om je Custom Audience-toestemming te kunnen herroepen, kun je contact opnemen met service@zooplus.nl of via ons Privacyportaal.

 • Overig - Mocht je andere toestemming willen herroepen, gegevens verwijderen of bezwaar willen maken tegen verwerking, dan kun je op ieder moment contact met ons opnemen via service@bitiba.nl of via ons Privacyportaal:

- Ik heb een bitiba klantenaccount

- Ik heb geen bitiba klantenaccount

Informatie over gegevensbescherming

A. Algemene informatie betreffende gegevensbescherming bij bitiba

1. Toepassing en definities

1.1 De Privacyverklaring bevat informatie in de zin van artikel 13 van de EU-AVG over de gegevensverwerking in het kader van een bezoek aan onze website en het gebruik van de shops die op onze website staan.

1.2 Informatie over de aard en het doel van de gegevensverwerking met betrekking tot het gebruik van onze app, de contactfuncties op de website (klantenservice) en onze sociale media vind je op de afzonderlijke pagina’s en bij gebruik van de relevante dienst ter behoud van het beste overzicht.

1.3 Indien wij naar websites van derden linken, hebben wij geen invloed noch controle over de gelinkte inhoud en de daar geldende bepalingen inzake gegevensbescherming. Wij raden aan om de Privacyverklaringen op de gelinkte websites te controleren om vast te kunnen stellen of en in welke omvang daar persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt, gebruik of toegankelijk worden gemaakt voor derden.

1.4 De volledige tekst over de algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG), inclusief definities en toelichtingen, vind je via de volgende link.

2. Locatie van de gegevensopslag

2.1 Alle persoonlijke gegevens die wij via de website en onze shop verzamelen en verwerken worden zowel op lokale servers in Duitsland alsook bij de firma Amazon Web Services EMEA SARL (AWS), een gespecialiseerde cloud-aanbieder, opgeslagen en beveiligd. AWS garandeert door de technische en organisatorische maatregels de hoogst mogelijke bescherming van klanten- en gebruiksgegevens tegen verlies en ongeoorloofde toegang.

2.2 Het doel van deze gegevensverwerking is de hosting van onze websites en databanken alsmede hun gegevensbackup op basis van een uitgebreid contract voor opdrachtverwerking.

3. Gezamenlijke gegevensverwerking

bitiba verwerkt daarnaast gegevens in zogenaamde gezamenlijke verantwoordelijkheid met zooplus SE. De grondslag daarvoor is een alomvattend contract overeenkomstig artikel 26 van de EU-AVG, dat de respectievelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze beide ondernemingen onderling regelt. Informatie over de details kun je opvragen via service@bitiba.nl of bij onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

4. Algemene IT-diensten

Wij werken samen met verschillende IT-dienstverleners die onze IT-infrastructuur onderhouden en deze (veiligheids-)technisch continu verder ontwikkelen . Indien en voor zover deze dienstverleners in het kader van deze activiteiten toegang hebben tot persoonlijke gegevens, gebeurt dit altijd onder toezicht van bitiba en wordt er gegarandeerd dat er geen persoonlijke gegevens buiten bitiba worden opgeslagen.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

5. Gegevensverwerking bij uitvoering van rechten van betrokkenen

Als je jouw rechten van betrokkenen uitoefent, verwerken wij jouw gegevens apart van andere verwerkingen om je aanvraag te verwerken en te vervullen.

Voor de identiteitscontrole hebben wij in het bijzonder je voor- en achternaam, adres, e-mailadres en bestelgegevens nodig.

Ter voldoening van het verzoek: om jouw geverifieerde verzoek te kunnen verwerken, moeten wij ook de gegevens over jou waarop het verzoek betrekking heeft verwerken.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder c) van de EU-AVG.

We geven de bovengenoemde gegevens door aan onze technologiedienst Onetrust Technology Limited op basis van een overeenkomstig contract voor taakafhandeling (artikel 28 van de EU-AVG).

Als dit vereist is overeenkomstig het doorgeven van jouw gegevens buiten de EU/EER vereist is, gebeurt dit uitsluitend op grondslag van een geldig adequaatheidsbeschikking of gesloten standaard contractuele clausules.

Onafhankelijk van de eventueel bestaande klant- of bestelgegevens slaan wij gegevens met betrekking op jouw aanvraag apart op ter vervulling van je rechten van betrokkenen alsmede voor het aan-houden van documentatie- en bewijsplichten (artikel 5, lid 2 van de EU-AVG). De opslagduur is afhankelijk van de geldende wettelijke verplichtingen.

6. Gegevensbemiddeling aan Rechtshandhavingsinstanties

Indien wij door de bevoegde wetshandhavingsinstanties worden gevorderd persoonsgegevens te verstrekken, gebeurt dit alleen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, hiertoe rechtstreeks gerechtigd zijn of een rechtmatig belang kunnen aantonen dat zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene. In dit geval heb je geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

Wij zullen nooit direct gegevens doorgeven aan rechtshandhavingsinstanties buiten Duitsland.

Rechtsgrondslag:

- artikel 6, lid 1, onder c) van de EU-AVG;

- artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

Ter verwerking van deze aanvragen geven wij de gegevens door aan de bovengenoemde technologiedienst Onetrust Technology Limited. Meer informatie vind je in de bovenstaande sectie A 5.

B. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

1. Logfiles

bitiba verzamelt bij een bezoek aan de website om technische redenen zogenaamde toegangsdata en slaat deze op in een logbestand (zogenaamde logfiles). Naast het IP-adres worden in het logbestand de naam van de website die je opgezocht hebt, de geopende bestanden, de datum en tijd van het bezoek, de overgedragen hoeveelheid data en melding over het geslaagde bezoek, het browsertype/-versie, het besturingssysteem, de zogenaamde verwijzer URL (de eerder bezochte pagina) en de verzoekende provider worden opgeslagen.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Twee (2) maanden na het verzamelen worden de logfiles automatisch gewist. Daarvoor wordt het IP-adres echter geanonimiseerd en enkel nog voor administratieve (technische) en veiligheidsgerelateerde doelen opgeslagen. Het verzamelen van gegevens is alleen noodzakelijk voor de technische werking van onze website.

2. Cookies & Pixels

Naast de logfiles worden er bij het bezoek aan onze website en het gebruik van de daarop vindbare diensten zogenaamde cookies en vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld pixels) gebruikt. Details over de cookies en de technologieën die bij gebruik van onze website gebruikt worden, de opslagduur en informatie over hoe je de hier verzamelde gegevens kunt verwijderen, vind je in de cookie- en opt out-instellingen. Let op dat een generale deactivering van cookies eventueel kan leiden tot beperking van de werking van onze website.

We onderscheiden de volgende soorten cookies:

2.1 Noodzakelijke (technische) cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen in jouw systemen niet worden gedeactiveerd. Meer informatie vind je in het Voorkeurencentrum.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

2.2 Performance Cookies

Deze cookies stellen ons in staat om de oproepen en bezoeken aan onze webshops te evalueren om de prestaties van onze website te meten en te verbeteren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem. Meer informatie vind je in het Voorkeurencentrum.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

2.3 Functionele Cookies

Met deze cookies zijn we in staat om gevorderde functionaliteiten en personalisatiemogelijkheden aan te bieden. Ze kunnen worden geplaatst door ons of door derde partijen wiens diensten wij op de website gebruiken. Meer informatie vind je in het Voorkeurencentrum.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

2.4 Cookies voor marketingdoeleinden

Deze cookies kunnen via onze website worden geplaatst door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om jouw interesses te profileren en je relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van jouw browser en internetapparaat. Meer informatie vind je in het Voorkeurencentrum.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

3. Plug-ins

Op onze websites worden plug-ins gebruikt waarmee doorgaans een interactie met andere diensten of websites (plug-in-aanbieders) gemaakt wordt. Wij gebruiken daarbij zogenaamde Shariff Wrapper waarbij je zelf kunt bepalen of en wanneer gegevens aan de operators van de betreffende netwerken worden doorgegeven. Alleen als je zelf actief op de betreffende knop klikt, maakt je browser verbinding met de servers van het desbetreffende netwerk.

Let erop dat bitiba alleen verantwoordelijk is voor de verzameling van de IP-adressen via het gebruik van plug-ins. Met betrekking tot de verdere verwerking van de aanbieders zijn zij juridisch gezien op het gebied van privacy verantwoordelijk, alsook voor de duur van de opslag van de gegevens.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

De plug-in-aanbieder gebruikt naast het IP-adres dat via ons verzameld is eventueel eigen (bij de aanbieder beschikbare) persoonlijke gegevens van jou voor reclamedoeleinden (ook voor derden), marktonderzoek en/of behoeftegericht ontwerp van hun eigen website om andere gebruikers van het desbetreffende netwerk over hun activiteiten op onze website te informeren. De aanbieder fungeert hier ook als verantwoordelijke in de zin van gegevensbescherming, omdat wij vanaf het moment dat je op de betreffende knop gedrukt hebt, geen kennis hebben van in welke omvang de aanbieder de gegevens gebruikt die daardoor verzameld zijn. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door de plug-in-aanbieders, en informatie over de uitoefening van jouw rechten in dit opzicht (bijvoorbeeld inlichting en bezwaar) vind je in de volgende privacyverklaringen. 

Details over de plug-ins en informatie over de gegevensbescherming vind je bij de volgende aanbieders:

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

C. Gegevensverwerking bij het gebruik van de webshop

1. Registratie en gebruik van het ‘mijn bitiba-account’

Als je voor je eerste bestelling een gebruikersaccount opent, verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Registratiegegevens (bijv. voor- en achternaam, adres, e-mailadres); inloggegevens (e-mailadres, wachtwoord; klantgegevens (factuuradres, afleveradres); verbindingsgegevens (IP-adres).

Deze gegevens verwerken wij om je de toegang tot jouw gebruikersaccount (mijn bitiba) mogelijk te maken. De logingegevens dienen als verificatie van je klantenaccount. Via het ‘mijn bitiba-account’ kan je jouw bestellingen bekijken en je gegevens en instellingen beheren. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om voorkeuren voor levering, betaling en de nieuwsbrief vast te leggen of je bestelgeschiedenis in te zien.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG.

De gegevens worden niet aan onbevoegde derden doorgegeven. We slaan deze gegevens op zo lang als je klantenaccount (mijn bitiba) bestaat, tenzij je ons eerder verzoekt deze te verwijderen en er geen andere juridische opslag- en geheugenverplichtingen bestaan. Het verstrekken van de hierboven genoemde gegevens is contractueel bepaald, omdat anders het gebruik van het klantaccount en beheer van het account niet mogelijk is.

2. Bestelproces & levering

In samenhang met een bestelling, betalingsafwikkeling en levering verwerken wij de volgende gegevens:

 • Klantgegevens (bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres, telefoonnummer, klant-ID), verbindingsgegevens (IP-adres); betalingsgegevens (bijv. betalingsinformatie).

Wij verwerken de gegevens in het kader van een bestelling om de verstrekte gegevens te kunnen gebruiken om jouw bestelling te registreren en te verwerken, om de productkeuze aan te passen aan jouw voorkeuren en voorkeuren en om passende aanbevelingen te kunnen doen.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG.

De gegevens worden niet aan onbevoegde derden doorgegeven. Vermeldingen over jouw afleveradres geven wij door aan de door ons aangewezen logistieke ondernemingen en verzendpartners (zie logistiek en verzending). Wij slaan de verzamelde gegevens voor de contractafhandeling zo lang op als de duur van de contractuele overeenkomst, tenzij je ons eerder verzoekt deze te verwijderen, maar in ieder geval tot het verstrijken van de wettelijke aansprakelijkheid bij garantieclaims. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij gedurende de wettelijke bepaalde periode informatie van de contractuele verhouding die naar handels- en belangstingrecht verplicht is.

2.1 Bestelproces & levering

Om onze klanten op de hoogte te houden van de bestelstatus, verstrekt bitiba de desbetreffende distributeurs de e-mailadressen en (voor zover aangegeven) de telefoonnummers van klanten (alleen bij leveringen door transportbedrijven), waardoor je geïnformeerd kan worden over de bestelstatus. Bitiba balanceert hierbij zowel de belangen van de klanten, alsook de eigen belangen voor een evenwichtige verhouding. Vooral omdat de transportbedrijven zich in de hoogste mate hebben verplicht persoonlijke gegevens te beschermen en de gegevens uitsluitend met verzendinformatie als doel gebruiken. Details over de door ons gebruikte logistieke bedrijven en verzendpartners vind je hier.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

2.2 Betalingsafwikkelingen

Afhankelijk van de door jou uitgekozen betaalmethode wordt de betaalinformatie aan de desbetreffende betalingsdienstaanbieder overgegeven. bitiba slaat los van je betaling geen creditcardinformatie van je op.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG.

Voor details over de aanbieders waarmee wij werken en die optreden als zogenaamde contractverwerkers en in sommige gevallen als bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de gegevensbescherming, kun je te allen tijde contact opnemen met service@bitiba.nl of met onze functionaris voor gegevensbescherming.  

Wij slaan deze gegevens op zo lang als je klantenaccount (mijn bitiba) bestaat, tenzij je ons verzoekt deze eerder te verwijderen en er geen andere juridische opslag- en geheugenverplichtingen bestaan. De verstrekking van hierboven genoemde persoonlijke gegevens is contractueel vastgelegd, omdat anders het gebruik van het klantenaccount en beheer hiervan niet mogelijk is.

2.3 Kredietcontroles

bitiba maakt het voor klanten mogelijk om waren op rekening te kopen. Bij deze betaalmethode behoudt bitiba het recht het krediet van klanten vooraf te controleren. Hierbij verwerken wij de volgende gegevens:

 • Klantgegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, factuuradres, rekeningnummer, bezorgadres, klant-ID).

bitiba is derhalve gerechtigd aangegeven informatie in het kader van de bestelling te gebruiken voor het berekenen van een wanbetalingsrisico (credit score). De gegevens die in het kader van de credit score gebruikt worden, komen voort uit een combinatie van de volgende gegevenscategorieën:

 • adresgegevens (rekeningadres, afleveradres), leeftijd, gewenste betaalvoorwaarden, bestelmethode en productgroepen.

Bovendien is bitiba bij deze betaalmethode (betaling op rekening) gerechtigd om kredietinformatie over de klanten bij een externe verstrekker te verkrijgen. Details over de externe verstrekker kun je opvragen via service@bitiba.nl of via onze toezichthouder voor gegevensbescherming.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG. 

2.4 Fraudepreventie

bitiba gebruikt informatie over verdachte bestelprocessen (bijvoorbeeld gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantenaccounts), om hiermee wanbetalingen te vermijden en onze klanten te beschermen tegen misbruik van hun account en identiteit. Deze risico-evaluatie voor de waarschijnlijkheid van een poging tot fraude houdt o.a. rekening met of het apparaat via verschillende dienstverleners verbonden is, of het apparaat een wisselende geo-locatie aangeeft, hoe veel transacties er via het apparaat gedaan worden en of er een proxy-verbinding gebruikt wordt.

Hierbij worden de volgende gegevens verwerkt:

 • klantgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, rekeningadres, afleveradres, betaalinformatie, klanten-ID, IP-adres, browser-informatie.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

bitiba is in het kader van de betalingsvoorgang wettelijk bijzondere bescherming van de klantenauthentificatie (3DS2) verplicht, waar ook de versleutelde overdracht van deze betaalinformatie aan de desbetreffende banken onder valt.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder c) van de EU-AVG.

Wij werken samen met verschillende aanbieders in het kader van de fraudebestrijding. Gegevens over de aanbieders die verantwoordelijk zijn voor de omvang en de duur van de gegevensopslag kunnen worden opgevraagd bij service@bitiba.nl of bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

2.5 Herziening van de sanctielijst

Op grond van de wetgeving van de Europese Unie is bitiba verplicht om te voorkomen dat goederen worden geleverd aan personen die op zogenaamde sanctielijsten staan (terroristische groeperingen, organisaties en personen). Hiervoor worden de namen en factuuradressen vergeleken met de sanctielijsten. Gegevensverwerking die verder gaat dan de aanvraag wordt niet uitgevoerd.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder c) van de EU-AVG.

3. bitiba Spaarkaart

De bitiba Spaarkaart is een loyaliteitsprogramma waarmee geregistreerde klanten zegels (gebaseerd op hun aankopen) kunnen sparen. De Spaarkaart is een integraal onderdeel van de contractuele verhouding tussen de klant en bitiba. Hierbij verwerken we enkel de volgende gegevens:

 • Klantgegevens: e-mailadres, klantnummer, bestelgeschiedenis

Deze gegevens verwerken wij uitsluitend om je de toegang tot deze bitiba Spaarkaart mogelijk te maken. De gegevens worden niet met andere gegevens verbonden of in een afzonderlijk profiel opgeslagen. De klant ontvangt hierover na de registratie informatie over de bitiba Spaarkaart en wordt vervolgens per e-mail op de hoogte gebracht over de status en het verloop van de bitiba Spaarkaart.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. We slaan deze gegevens op zo lang als je klantenaccount (mijn account) bestaat. Mocht je geen kennisgevingen per e-mail over de status van je spaarkaart meer willen ontvangen, dan kan je een kennisgeving sturen naar de contactgegevens in de e-mail (bezwaar aantekenen).

4. Productvoorkeuren

Bij het gebruik van het ‘mijn account’ en je bestellingen slaan wij informatie op, waarmee we indicaties doen voor je productvoorkeuren en daardoor de koopbeleving aangenamer en comfortabeler kunnen maken. Je kunt de gegevensverwerking en instellingen die daarmee samenhangen, zelfstandig via je je bitiba-account aanpassen. Hierbij gebruiken wij enkel de volgende gegevens:

• klantnummer, bestelgeschiedenis, gewenste bezorgdienst, gewenste betaalmethode.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

De gegevens worden niet aan onbevoegde derden doorgegeven. Wij slaan deze gegevens op zo lang als je klantenaccount (mijn account) bestaat, tenzij je ons eerder verzoekt deze te verwijderen. De verstrekking van de bovengenoemde persoonlijke gegevens is noch contractueel, noch juridisch bepaald.

5. Koopgedrag en profielopbouw

We willen onze klanten met betrekking tot het gebruik van onze webshop een optimale koopbeleving mogelijk maken en aan de hand van je aankopen en productonderzoek individuele aanbiedingen en speciale acties voorleggen. Hiervoor analyseren wij het koop- en gebruikersgedrag in onze webshop, waarbij we het klantnummer, het gezochte of bestelde artikel, de desbetreffende winkelwagen en bestelgeschiedenis intern verwerken. Het resultaat van deze analyses heeft echter voor de klanten geen rechtelijke consequenties of negatieve uitwerkingen als gevolg. Het recht om de profielopbouw die hiermee verbonden is, te weerspreken blijft onverminderd.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG.

bitiba Productaanbeveling

Aan de hand van de informatie in je ‘mijn bitiba-account’ en de aankopen die je gedaan hebt, kunnen wij de productselectie op je voorkeuren afstemmen en overeenkomstige aanbevelingen doen. Ook op dit gebied hechten wij er belang aan dat de optimale verwerking van informatie en de voortdurende verbetering van onze aangeboden diensten op rechtvaardige wijze gebeurt.

6. bitiba Productaanbeveling

Aan de hand van de informatie in je ‘mijn bitiba-account’ en de aankopen die je gedaan hebt, kunnen wij de productselectie op je voorkeuren afstemmen en overeenkomstige aanbevelingen doen. Ook op dit gebied hechten wij er belang aan dat de optimale verwerking van informatie en de voortdurende verbetering van onze aangeboden diensten op rechtvaardige wijze gebeurt.

7. Klantenenquêtes

Ten behoeve van klantenbeoordelingen en voor het interne kwaliteitsmanagement gebruiken wij op onze websites de beoordelingssoftware van Google Klantenreviews. Daarmee willen wij onze klanten de mogelijkheid bieden om de aankoop achteraf te beoordelen. Google ontvangt geen klantgegevens uit onze databank. Enkel het opdrachtnummer, bestelnummer, klantnummer en e-mailadres worden doorgegeven.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

8. Verlanglijst

Je hebt de mogelijkheid om een verlanglijst met door jou gemarkeerde producten aan te maken. Wij slaan deze gegevens en producten op in je klantenaccount als je bent ingelogd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om jouw verlanglijst te maken en tot jouw beschikking te stellen.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder b) van de EU-AVG.

D. Gegevensverwerking bij de communicatie met klanten

1. Nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief per e-mail, verwerken wij enkel je e-mailadres. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om je op vaste momenten informatie over producten en acties van bitiba naar het gekozen interesseveld te kunnen sturen

Rechtsgrondslag; artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

Bij ontvangst van de nieuwsbrief gebruiken wij zogenaamde Web-Beacons, oftewel Tracking-Pixels, met behulp waarvan wij kunnen vaststellen, dat je de nieuwsbrief hebt ontvangen, geopend en of je de links in de nieuwsbrief aangeklikt hebt. Met de gegevens die we op die manier verzamelen, creëren we een gebruikersprofiel om voor jou de nieuwsbrief op je individuele interesse af te stemmen. Deze gegevens combineren we door middel van follow-up mogelijk met handelingen die je op onze website verricht.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

Wij geven je persoonlijke gegevens die je bij de registratie voor de nieuwsbrief geeft, niet aan bevoegde derden verder. De nieuwsbrief-tool wordt echter door een externe aanbieder aangeboden, waardoor wij met deze aanbieder een contract over de opdrachtgegevensverwerking hebben afgesloten.

Details over de aanbieders kunnen worden verkregen via service@bitiba.nl of bij onze functionaris voor gegevensbescherming.

Je kan op ieder moment bezwaar maken tegen het ontvangen van nieuwsbrieven en daarmee de verwerking van je bovengenoemde gegevens. Je kan op ieder moment het ontvangen van nieuwsbrieven en daarmee de verwerking van je bovengenoemde gegevens tegenspreken of hiervoor contact opnemen met onze klantenservice, zonder dat hiervoor andere transmissiekosten dan die welke in overeenstemming zijn met de basistarieven ontstaan. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming blijft onverminderd tot je bezwaar maakt. Mocht je daarbij geen geautomatiseerde evaluatie en analyse van je gebruikersgedrag m.b.t. de nieuwsbrief willen, dan moet je je helaas afmelden voor de nieuwsbrief. Tot dan worden de gegevens zo lang opgeslagen als je je op de nieuwsbrief geabonneerd hebt. Na de aanmelding slaan wij de gegevens louter statistisch en anoniem op. Het verstrekken van de persoonlijke gegevens is niet juridisch, noch contractueel vastgelegd. Het verzenden en ontvangen van de nieuwsbrief is zonder e-mailadres echter niet mogelijk.

2. Beschikbaarheid van producten – herinnering

Je hebt de mogelijkheid om per e-mail geïnformeerd te worden over de beschikbaarheid van bepaalde producten. Hiervoor sturen wij je desgewenst eenmalig informatie over of het gewenste product weer in het assortiment zit. Als het gewenste product na een paar weken nog niet beschikbaar is, informeren we je daarover en bieden eventueel overige passende productaanbevelingen of kortingscodes aan.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

Wij geven de gegevens niet aan derden verder. Wij verwijderen je e-mailadres automatisch na 95 dagen uit de betreffende beschikbaarheidstool.

3. Marketing (e-mail)

Voor zover het juridisch toegestaan is en de klant met bitiba een contract afsluit en daarbij het e-mailadres verstrekt, heeft bitiba het recht dit e-mailadres van de klant voor directe reclame voor ei-gen vergelijkbare producten of diensten te gebruiken. De klant heeft daarbij het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van het e-mailadres, zonder dat hiervoor andere kosten dan transportkosten naar de basistarieven ontstaan. Je kunt te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice om je af te melden.

4. Marketing (Post)

Voor zover het juridisch is toegestaan en de ontvanger geen bezwaar heeft gemaakt tegen ontvangst, kan bitiba reclame via de post aan klanten sturen. Ten behoeve van het drukken en verzenden van dit reclamemateriaal werken wij samen met dienstverleners als opdrachtverwerkers. Het recht van de klant om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van het adres met als doel reclame, blijft onaangetast.

5. Facebook en Google Custom Audience

Op sommige websites en binnen het kader van de aanmelding voor onze nieuwsbrief, krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan het marketingprogramma van Custom Audience of Audience Match. Daardoor kunnen wij via sociale media en netwerken met jou in contact komen, jouw productvoorkeuren beter begrijpen en eventueel interessegerichte reclame maken. Hiervoor is echter aparte toestemming nodig die niet automatisch wordt gegeven bij registratie voor onze nieuwsbrief. Het e-mailadres dat je daarvoor opgeeft, wordt vooraf ‘gehasht’ en aan de volgende ontvangers als onafhankelijke verantwoordelijke doorgegeven. Als je geen klantenaccount bij deze aanbieder hebt, wordt je e-mailadres automatisch verwijderd.

Rechtsgrondslag: artikel 6, lid 1, onder a) van de EU-AVG.

De details over gegevensbescherming vind je bij de volgende aanbieders:

Google

Facebook

Je kunt op ieder moment per mail bezwaar maken tegen de gegevensverwerking via een e-mail aan onze klantenservice of door middel van ons Privacyportaal van de verwerking op basis van de toestemming blijft onverminderd tot je bezwaar maakt.

E. Jouw rechten

Je hebt het recht te allen tijde van bitiba een bevestiging te verzoeken over of wij persoonlijke gegevens van je verwerken en je hebt het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Bovendien heb je het recht op correctie, verwijdering en beperking van de gegevensverwerking en het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of gegevensoverdracht te verzoeken.

Alle informatievoorkeuren, informatieverzoeken, intrekkingen of bezwaren over gegevensverwerking kan je per e-mail sturen aan service@bitiba.nl of aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om in het geval van schendingen van de gegevensbescherming bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. Je kunt op ieder moment ons Privacyportaal bezoeken om jouw rechten als betroffene uit te oefenen:

- Ik heb een bitiba klantenaccount

- Ik heb geen bitiba klantenaccount

F. Opmerkingen betreffende bijzonder recht van bezwaar

Je hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de EU-AVG tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, die o.a. wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de EU-AVG, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie.

Wij zullen de verwerking van je persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij wij dwingende redenen die bescherming verdienen, kunnen aantonen, die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of wanneer de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen dient. Als je van je recht van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar service@bitiba.nl of kun je ons Privacyportaal bezoeken.