Privacyverklaring

Beste klanten van bitiba, beste bezoekers van onze website,

De bescherming van je gegevens is belangrijk voor ons. In de volgende verklaringen geven we informatie over welke gegevens wij van je verzamelen en verwerken bij het gebruik van onze web-site en de shops die daarop te vinden zijn.

Kort overzicht

 • 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

 • 2. Welke gegevens worden er bij een bezoek aan onze website verwerkt?

 • 3. Worden er op de website ook cookies gebruikt?

 • 4. Zetten wij op onze website analyse-tools in?

 • 5. Is er klantgerichte reclame?

 • 6. Geven wij jouw gegevens door aan derden?

 • 7. Bij wie kun je terecht met vragen?

 • 8. Hoe kun je jouw toestemming herroepen of bezwaar maken tegen de verwerking?

Informatie over gegevensbescherming

A. Algemene informatie betreffende gegevensbescherming bij bitiba

 • 1. Toepassing en definities

 • 2. Locatie van de gegevensopslag

 • 3. Gezamenlijke gegevensverwerking

 • 4. Algemene IT-diensten

 • 5. Gegevensverwerking bij uitvoering van rechten van betrokkenen

 • 6. Gegevensbemiddeling aan Rechtshandhavingsinstanties

B. Gegevensverwerking bij het bezoeken van onze website

 • 1. Logfiles

 • 2. Cookies & Pixels

 • 3. Plug-ins

C. Gegevensverwerking bij het gebruik van de webshop

 • 1. Registratie en gebruik van het ‘mijn bitiba-account’

 • 2. Bestelproces & levering

 • 3. bitiba Spaarkaart

 • 4. Productvoorkeuren

 • 5. Koopgedrag en profielopbouw

 • 6. bitiba Productaanbeveling

 • 7. Klantenenquêtes

 • 8. Verlanglijst

D. Gegevensverwerking bij de communicatie met klanten

 • 1. Nieuwsbrief

 • 2. Beschikbaarheid van producten – herinnering

 • 3. Marketing (e-mail)

 • 4. Marketing (Post)

 • 5. Facebook en Google Custom Audience

E. Jouw rechten

Je hebt het recht te allen tijde van bitiba een bevestiging te verzoeken over of wij persoonlijke gegevens van je verwerken en je hebt het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Bovendien heb je het recht op correctie, verwijdering en beperking van de gegevensverwerking en het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens en de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken of gegevensoverdracht te verzoeken.

Alle informatievoorkeuren, informatieverzoeken, intrekkingen of bezwaren over gegevensverwerking kan je per e-mail sturen aan service@bitiba.nl of aan onze toezichthouder voor gegevensbescherming. Bovendien heb je het recht om in het geval van schendingen van de gegevensbescherming bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit. Je kunt op ieder moment ons Privacyportaal bezoeken om jouw rechten als betroffene uit te oefenen:

- Ik heb een bitiba klantenaccount

- Ik heb geen bitiba klantenaccount

F. Opmerkingen betreffende bijzonder recht van bezwaar

Je hebt het recht te allen tijde bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de EU-AVG tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, die o.a. wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f) van de EU-AVG, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie.

Wij zullen de verwerking van je persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij wij dwingende redenen die bescherming verdienen, kunnen aantonen, die jouw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of wanneer de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen dient. Als je van je recht van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar service@bitiba.nl of kun je ons Privacyportaal bezoeken.