Algemene voorwaarden voor de bitiba spaarkaart

De bitiba spaarkaart beloont je loyaliteit als bitiba klant. Voor het verzamelen van de zegels, het gebruiken van de actiecodes en de algemene principes van onze bitiba spaarkaart gelden de volgende voorwaarden:

1. Deelname

Alle geregistreerde klanten van bitiba met een klantaccount hebben het recht om deel te nemen. De deelname is gratis en onderdeel van het bitiba klantaccount.

2. bitiba zegel

2.1 Algemeen

De rekenkundige basis van de bitiba spaarkaart zijn virtuele zegels die op de spaarkaart van een klant via het desbetreffende klantaccount bijgeschreven worden. Zegels of loyaliteitspunten van andere programma’s kunnen niet in bitiba zegels omgezet worden. De bitiba spaarkaart zegels zijn niet overdraagbaar en kunnen niet in geld omgerekend en uitbetaald worden. De actuele stand van je bitiba spaarkaart is in het persoonlijke gedeelte bij bitiba onder ‘mijn account’ opgesomd en is te allen tijden alleen voor jou in te zien.

2.2 Het verkrijgen van zegels

Het verkrijgen van zegels geschiedt automatisch bij elke bestelling vanaf 25 euro zodra de betaling bij ons verwerkt is en de producten verzonden zijn. Voor elke betaalde en verzonden bestelling vanaf 25 euro bij bitiba worden aan je bitiba spaarkaart virtuele zegels bijgeschreven. Voor elke 25 euro ontvang je 1 bitiba zegel. Voor bepaalde bijzondere aanbiedingen kunnen bitiba zegels in apart vermelde omvang bijgeschreven worden. De zegels kunnen worden gespaard per 10 december 2019

2.3 Uitgesloten van de zegelbijschrijving

Er kunnen per kalenderjaar maximaal 15 spaarkaarten worden ingevuld. Nadat dit aantal is bereikt, worden er tot het einde van het jaar geen verdere zegels meer verstrekt. bitiba behoudt zich het recht voor bij contractaanbiedingen die de indruk wekken met het oog op de commerciële wederverkoop van de producten gemaakt te worden, zegels niet toe te kennen. Producten met een verkoopprijs van 0 euro (bijv. testproducten, loyaliteitsgeschenken, premies), ingeloste tegoedbonnen en andere aanbiedingen evenals latere leveringen, verzendkosten of andere servicekosten worden bij de berekening van de bestelwaarde niet meegenomen. Voor bepaalde andere diensten kan een toekenning van bitiba zegels worden uitgesloten.

2.4 Bijschrijfprocedure

bitiba zegels worden automatisch bijgeschreven op de bitiba spaarkaart, als de betaling voor de bestelling bij bitiba verwerkt is en de producten verzonden zijn. Het bijschrijven geschiedt op het klantnummer, dat voor de bestelling gebruikt is. Als een klant via meerdere klantaccounts bij bitiba bestelt, worden de zegels bij de desbetreffende klantaccounts bijgeschreven. Een overdracht van zegels naar een ander klantaccount is niet mogelijk.

2.5 Vervaltijd

Als je binnen 6 maanden na het verkrijgen van je laatste zegel geen nieuwe bestelling bij bitiba doet, vervalt je gehele bitiba spaarkaart. Op de datum dat de zegels vervallen, word je in je ‘mijn account’ gedeelte hier apart gewezen. De spaarkaart vervalt ook als het klantaccount op basis van gegronde redenen geblokkeerd wordt.

3. Inwisselen van een volle spaarkaart voor een actiecode

3.1 Algemeen

Zodra je 16 bitiba zegels hebt verzameld, is na je betaling en verzending van de laatste bestelling automatisch de actiecode met een waarde van 16 euro ontgrendeld. Om deze actiecode in te lossen verschijnt er bij ‘mijn account’ een button, die je bij het aanklikken van de actiecode aan je winkelmandje toevoegt.

3.2 Voorwaarden voor het inlossen van actiecodes

De actiecode is vanaf het moment van afgifte een jaar geldig en kan bij normale bestellingen met een minimale bestelwaarde van 16 euro ingelost worden.

4. Overige

4.1 Beëindiging van het programma

bitiba behoudt zich het recht voor om de bitiba spaarkaart te allen tijde te beëindigen of door een ander programma te vervangen.

4.2 Veranderen

bitiba behoudt zich het recht voor om te allen tijde veranderingen of aanvullingen op de deelnamevoorwaarden, de actiecodes of andere in de deelnamevoorwaarden beschreven procedures voor de bitiba spaarkaart door te voeren. Schadevergoedingsclaims van deelnemers tegen bitiba, op basis van landspecifieke wettelijk vereiste aanpassingen, zijn uitgesloten. Veranderingen of aanvullingen op deze deelnamevoorwaarden worden door publicatie op onze website medegedeeld.

Voor het overige zijn voor alle bestellingen en leveringen van goederen tussen bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Str. 12, 80331 München, Duitsland (hierna genoemd: bitiba) en haar klanten via de online webshop www.bitiba.nl de algemene voorwaarden van toepassing. Details over algemene voorwaarden vind je hier.

Gegevensbescherming

bitiba neemt de gegevensbescherming van zijn klanten serieus. De gegevensbeschermingsverklaring van bitiba is hier beschikbaar