Je winkelwagen

Je winkelwagen is nog leeg.

De bitiba app

Naar App
Gratis verzending vanaf € 49 | Slechts € 1,99 vanaf € 29

Privacyverklaring

Geachte klanten van bitiba en bezoekers van onze website,

We hechten waarde aan jouw vertrouwen. Het beschermen van jouw gegevens en het respecteren van jouw recht op privacy en informatieve autonomie bij het verzamelen, verwerken en gebruiken van jouw persoonsgegevens is dus erg belangrijk voor ons. In de volgende verklaring leggen we uit welke gegevens we over je verzamelen en verwerken in het kader van jouw gebruik van onze website. Een kort overzicht hiervan vind je in ons informatieblad Privacybeleid.

bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Bestuur Dr. Cornelius Patt, Andreas Maueröder en Dr. Mischa Ritter, is verantwoordelijk voor de bescherming van gegeven op deze website. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen via nummer +31 13 208 20 54 of per e-mail via  service@bitiba.nl. Onze functionaris voor gegevensbescherming, dhr. Philipp Herrmann, bij HWData GmbH, Leonrodstraße 54, 80636 München, via e-mail: ph@hwdata.de.

1. Thema van deze privacyverklaring

Het thema van deze Privacyverklaring is informatie geven over welke persoonsgegevens op de webpagina's van bitiba worden verzameld en voor welk doel deze worden verwerkt. Wanneer we naar andere pagina's linken, hebben we geen invloed op of controle over gelinkte inhoud noch de desbetreffende voorschriften betreffende gegevensbescherming. We raden je aan het privacybeleid op gelinkte webpagina's te controleren om te zien of en in hoeverre persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt en toegankelijk worden gemaakt voor derden.

2. Definities en begrippen

Hieronder staat een aantal juridische definities die nuttig zijn om de Privacyverklaring te begrijpen. De volledige tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is hier te vinden, naast andere definities en begrippen.

Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een natuurlijk persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door hem in verband te brengen met een identificator zoals een naam, een ID-nummer, locatiegegevens, een online-ID of aan één of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.

Verwerking

Proces of reeks processen die met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures worden uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, registreren, ordenen, archiveren, opslaan, aanpassen, wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door het indienen, de distributie of het anderszins verstrekken, aanpassen, koppelen, beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke

Verwijzing naar de natuurlijke of de rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie dat, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel van en de middelen voor verwerking zijn voorgeschreven op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, kunnen de verantwoordelijke partij of de specifieke criteria voor de benoeming van de verantwoordelijke partij, in overeenstemming met de EU-wetgeving of het recht van de lidstaten worden geregeld.

Ontvanger

Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam aan wie persoonsgegevens mogen worden verstrekt, ongeacht of deze een derde partij is. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen verkrijgen in het kader van een specifiek onderzoek op grond van EU-recht of het recht van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd. De verwerking van deze gegevens door de genoemde autoriteiten wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

Derde

Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een ander instantie, met uitzondering van de betrokkene, de verantwoordelijke, de orderverwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid vallen van de verantwoordelijke of de orderverwerker en die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

3. Categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt op onze website

Thema: Bezoeken website, aanmaken logbestanden

Persoonsgegevens: IP-adres, cookie-identificator

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking 

Wanneer je de website van bitiba oproept, verzamelt bitiba zogeheten toegangsgegevens zoals het IP-adres, en slaat deze op in een logbestand. Dit logbestand bevat ook de naam van de door jou opgevraagde webpagina, het opgevraagde bestand, de datum en tijd van opvraging, het aantal overgedragen gegevens, een melding van succesvolle opvraging, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem, de zogenaamde referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en de aanvragende aanbieder. Op basis van deze gegevens kun je echter niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

Wanneer je onze website bezoekt worden er ook cookies opgeslagen op jouw eindapparatuur (laptop, tablet, smartphone of PC). Voor meer informatie over de cookies die worden gebruikt op de website, het specifieke doel daarvan en een beschrijving van hoe die kunnen worden verwijderd, zie Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

We verzamelen inloggegevens, inclusief het IP-adres, om voor gebruikers een feilloze verbinding en soepel gebruik van onze website te bieden. Het logboekbestand wordt ook gebruikt om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen voor administratieve doeleinden. Cookies helpen ons ook om onze diensten en website gebruikersvriendelijker te maken omdat we bijvoorbeeld kunnen vaststellen of je al een pagina van onze website hebt bezocht. Met behulp van de cookie-identificator ontvangen we ook informatie over het gedrag van gebruikers op onze website en de zoekopdrachten die jou naar onze site brengen, zodat we onze aanbiedingen kunnen aanpassen aan de interesses van gebruikers in het kader van toekomstige bezoeken.

Ons belang bij gegevensverwerking

Logboekgegevens, waaronder het IP-adres, dienen alleen om de techniek en de configuratie van onze website en de veiligheid van onze systemen te optimaliseren (bijvoorbeeld in verband met een IT-aanval of een veiligheidsincident). Bij het oproepen van onze website kan op basis van de gegevens in het logbestand, waaronder het IP-adres, geen persoonlijke identificatie worden ontleend. Een persoonlijke referentie is alleen aan de orde wanneer je tegelijkertijd inlogt op jouw klantaccount. In dat geval kunnen we het IP-adres direct met jou in verband brengen. Met behulp van de cookie-identificator weten we bijvoorbeeld of en hoe vaak onze websites al hebt bezocht, of jij je al eens bij ons hebt geregistreerd met een specifieke ID en wanneer je dit ID opnieuw hebt gebruikt. Voor meer informatie over het verwijderen van cookies, zie Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

Onze website en webshop worden gehost door ons eigen datacenter en een externe dienstverlener.

Aanbieder

Doel van de gegevensverwerking

Gegevens van de provider & privacybeleid

Amazon Webservices

Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, Verenigde Staten

Hosting en back-up

De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in datacenters van Amazon Web Services in Europa.

https://aws.amazon.com/de/data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/

https://aws.amazon.com/de/compliance/data-center/data-centers/

Privacyschild

 

Duur van de gegevensopslag: Logboekbestanden, inclusief het IP-adres, worden twee (2) maanden na het verzamelen automatisch gewist. Het IP-adres wordt van tevoren geanonimiseerd en uitsluitend voor administratieve (technische) doeleinden opgeslagen.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 f) AVG

Verstrekken van bepaalde of vereiste gegevens: Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Zonder IP-adres en een cookie-identificator kan de service en de functionaliteit van onze website echter niet worden gegarandeerd en zijn bepaalde toepassingen en diensten mogelijk niet beschikbaar of beperkt.

Thema: Websitebezoek, webanalytics

Persoonsgegevens: IP-adres, cookie-identificator

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking 

Op onze website gebruiken we zogeheten tools voor tracking en webanalytics. Het verzamelen van toegangsgegevens op onze website en een evaluatie van het gedrag van onze bezoekers wordt geregistreerd met het oog op het optimaliseren van onze aanbiedingen.

Met behulp van deze tools kunnen we nagaan waar bezoekers vandaan komen, hoe zij bij onze website zijn gekomen, welke delen van de website vaker worden bezocht en hoe vaak en hoelang welke subpagina's en categorieën worden bekeken. We kunnen ook bepalen welke zoektermen en websites de gebruiker heeft ingevoerd en evalueren hoeveel gebruikers onze pagina's in totaal bezoeken en welke informatie of aanbiedingen het populairst zijn. Het doel is de opgedane kennis te gebruiken om ons aanbod en onze website op een gebruiksvriendelijke manier te structureren.

Ons belang bij gegevensverwerking

Door gebruikersprofielen statistisch te analyseren, kunnen we informatie over de werking en het succes van onze websites achterhalen, zoals hoe vaak informatiepagina's voor specifieke productgroepen worden opgevraagd en hoeveel bezoekers op bepaalde aanbiedingen hebben geklikt. Met behulp van tools voor tracking kunnen we onze aanbiedingen beter afstemmen op klanten, bezoekers en geïnteresseerden. Informatie over de aanbieder, functionaliteiten, het verwijderen van de toegepaste cookies en het voorkomen van tracking, zijn te vinden op Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

De volgende aanbieders van tools voor van tracking- en webanalyse verwerken namens ons toegangsgegevens voor gebruikersanalyse en statistische verwerking. Hiertoe hebben we bijbehorende orderverwerkingscontracten gesloten met leveranciers. Voor meer informatie over de technische werking van tools en informatie over hoe je de overdracht van gegevens (tracking) kunt voorkomen, zie Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Voor het weergeven van ons Trusted Shops-kwaliteitszegel en de verzamelde beoordelingen, en voor het aanbieden van Trusted Shops-producten voor kopers na een bestelling, is het Trusted Shops Trustbadge (zegel) op onze website aangebracht. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op (zie hierboven), met name jouw IP-adres. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na jouw paginabezoek automatisch verwijderd. 

Aanbieder

Tools

Gegevens van de aanbieder & privacybeleid

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

Google Analytics

 

//www.google.com/policies/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Privacyschild

Adobe Systems Software Ireland Limited,
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland

Omniture (Adobe Analytics)

https://www.adobe.com/de/privacy.html

Privacyschild

Optimizely, Inc,
San Francisco, 631 Howard Street, Suite 100. San Francisco, Californië 94105 (Verenigde Staten)

Optimizely

https://www.optimizely.com/de/privacy/

https://www.optimizely.com/de/security/

Privacyschild

Trusted Shops
Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen

Trusted Shops

https://www.trustedshops.de/impressum/

 

 

Duur van de gegevensopslag: Informatie over cookies en de technieken die in het kader van deze tracking tools worden gebruikt, de opslagduur ervan en informatie over hoe je deze gegevens kunt verwijderen, kun je vinden op de website Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 f) AVG

Verstrekken van bepaalde of vereiste gegevens: Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

Profilering

Met behulp van tools voor tracking kunnen de interesses en het gedrag van websitebezoekers worden geëvalueerd en geanalyseerd. Hiertoe maken we een pseudoniem gebruikersprofiel aan. Bovendien kunnen we dit profiel gebruiken om jouw identiteit te bepalen wanneer je met jouw gebruikersgegevens inlogt op 'mijn account'.

Thema: Websitebezoek, reclame

Persoonsgegevens: IP-adres, cookie-identificator, order-ID

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

De website maakt ook gebruik van zogeheten tools voor advertentietracking. Met tools voor advertentietracking kunnen we afzonderlijke advertenties op onze websites (laten) tonen die op basis van de voorkeuren van de bezoeker (geautomatiseerd) worden geselecteerd. Technisch gezien wordt advertentietracking meestal uitgevoerd via advertentie-ID's met cookies die onder andere worden gebruikt door aanbieders van advertentienetwerken om gebruikersprofielen aan te maken en advertenties te tonen op basis van het cookie-profiel wanneer de website wordt opgeroepen. Door het gebruik van tracking pixels op verschillende websites, worden er door de advertentiepartners de eerste keer dat een gebruiker de website van een reclamepartner bezoek, cookies opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Via dergelijke remarketing-aanbiedingen kan een gebruiker op internet worden 'getrackt' en (vermoedelijk) zeer aantrekkelijke aanbiedingen worden getoond. Vaak wordt tracking uitgevoerd via zogeheten browser-vingerafdrukken die gebruikmaken van informatie zoals de persoonlijke instellingen van de schermresolutie, kleurdiepte, tijdzone en geïnstalleerde plug-ins om gebruikers en gebruikersgroepen te herkennen.

Via zogenaamde affiliate-netwerken adverteren we onze producten op websites van derden. Als je op deze advertenties klikt, word je doorgeleid naar het betreffende product in onze webshop. De desbetreffende derde aanbieder ontvangt de bestel-ID alleen om provisie te kunnen factureren als de bezoeker iets heeft gekocht.

Ons belang bij gegevensverwerking 

Met behulp van tools voor advertentietracking kunnen we onze aanbiedingen beter afstemmen op klanten, bezoekers en geïnteresseerden. Tools voor advertentietracking en de bijbehorende advertentiecampagnes maken het voor ons of een derde partij bovendien mogelijk om geld te verdienen aan advertenties. Daarnaast helpt gebruikersgedrag ons om te bepalen welke delen van onze website mogelijk van bijzonder belang zijn voor de bezoekers zodat we selectief advertenties kunnen tonen. De advertenties worden weergegeven volgens de thematische oriëntatie van een website en het corresponderende zoekgedrag van de gebruiker. Hierdoor kunnen we met tools voor advertentietracking achterhalen waar bezoekers vandaan komen en welke delen op een webpagina zijn bezocht, en hoe vaak en hoelang welke subpagina's en categorieën zijn bekeken. Tot de gebruikelijke reclamemethoden behoren retargeting- en remarketingcampagnes om gebruikers op andere tijdstippen en plaatsen op internet opnieuw te kunnen benaderen, bijvoorbeeld door producten te adverteren van websites die de gebruiker eerder heeft bezocht die hem mogelijk interesseren. Voor meer en andere informatie over de aanbieders van deze tools, zie Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Ontvangers van bovengenoemde gegevens

De volgende leveranciers van tools voor webanalytics verwerken namens ons toegangsgegevens voor het evalueren van het gedrag van gebruikers en aangepaste advertenties. Hiertoe hebben we bijbehorende orderverwerkingscontracten gesloten met leveranciers. Voor meer informatie over de technische werking van tools en informatie over hoe je de overdracht van gegevens (tracking) kunt voorkomen, zie Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Aanbieder

Tools

Gegevens van de aanbieder & privacybeleid

Adobe Systems Software Ireland Limited
4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland

Adobe Audience Manager

Adobe Dynamic Targeting

https://www.adobe.com/de/privacy.html

https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Privacyschild

Certona Inc.
10431 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121 (Verenigde Staten)

Certona

//www.certona.com/privacy/

 

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

//www.google.com/settings/ads

//www.google.com/privacy/ads/.

//www.google.com/policies/

//www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacyschild

 

Duur van de gegevensopslag: Informatie over cookies die in het kader van deze tracking tools worden gebruikt, de opslagduur ervan en informatie over hoe je deze gegevens kunt verwijderen, kun je vinden op Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 f) AVG

Verstrekken van bepaalde of vereiste gegevens: Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht.

Profilering 

Met behulp van tools voor tracking kunnen de interesses en het gedrag van websitebezoekers worden geëvalueerd en geanalyseerd. In dit kader maken wij of de bovengenoemde advertentiepartners, een pseudoniem gebruikersprofiel aan.

Thema: Webshop, bestellen

Persoonsgegevens: E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, verzendadres, factuuradres, betaalgegevens (geen creditcardgegevens!), inloggegevens (bij geregistreerde klanten), IP-adres, cookie-identificator.

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking 

We verwerken gegevens in het kader van een eerste bestelling of, als je een bestaande klant bent, om een klantaccount aan te maken. Met behulp van de verstrekte gegevens kunnen we jouw bestelling invoeren, het productassortiment afstemmen op jouw smaak en voorkeur en jou aanbevelingen doen in dit verband. De gegevens worden vervolgens gebruikt voor de verwerking, afhandeling en levering van de door jou bestelde producten. Als je een klantaccount hebt, hebben we jouw inloggegevens nodig om dit account te verifiëren.

Met behulp van de tools voor analyse en tracking die worden gebruikt in het kader van het bestel- of selectieproces (webshopsearch), kunnen we het aanbod voor jou personaliseren en je speciale producten voorstellen.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

We delen jouw gegevens uitsluitend met de ontvanger op basis van orderverwerkingscontracten en alleen indien noodzakelijk voor de contractuele levering van de diensten (bijv. in het geval van logistieke dienstverleners). Bij betaling per factuur voeren we een kredietcontrole uit voorafgaand aan de aanvaarding van jouw bestelling. Hiertoe worden de genoemde gegevens doorgestuurd naar speciaal daartoe aangewezen dienstverleners om deze te voorzien van informatie over uw betaalverleden en kredietinformatie op basis van een wiskundig-statistische procedure voor het bepalen van scores. Deze verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van afzonderlijke toestemming door jou (artikel 6 (1 a) van de AVG).

Afhankelijk van de door jou gekozen betaalmethode worden jouw betaalgegevens doorgestuurd naar de betreffende betalingsdienstaanbieder. De verantwoordelijkheid voor jouw betalingsgegevens ligt bij de betalingsdienstaanbieder. Meer informatie, met name over de verantwoordelijke instantie voor betalingsdienstaanbieders, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieder en de categorieën persoonsgegevens die door de betalingsdienstaanbieder moeten worden verwerkt, is te vinden via betalingen.

Aanbieders van bezorgdiensten

  • Doel van de gegevensverwerking: Verzending en levering van goederen (voor meer informatie, raadpleeg het transportbedrijf verzendkosten.

Aanbieder van betalingsdiensten

  • Doel van de gegevensverwerking: Betaling met creditcard (meer informatie hierover vind je bij de desbetreffende betalingsdienstaanbieders.

Duur van de gegevensopslag

We verwerken en/of verwijderen facturen en orderbevestigingen op basis van de van toepassing zijnde fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij je uitdrukkelijk heeft ingestemd met langduriger gebruik van uw gegevens. Bovendien slaan we jouw gegevens op gedurende de wettelijke verjaringstermijnen in het kader van claims bij defecten (meestal twee jaar na aankoop). Wanneer je een klantaccount hebt, slaan we jouw gegevens ook op zo lang als je een klantaccount hebt. Je kunt jouw klantaccount op elk moment verwijderen. Hierom kan worden verzocht door een bericht te sturen naar een van de onderstaande contactpunten.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 a, b, f) AVG

Verstrekken van bepaalde of vereiste gegevens: Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens voor de webshop is contractueel verplicht. Anders is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

Thema: Klantaccount

Persoonsgegevens: E-mailadres, klantnummer, voor- en achternaam, verzendadres, factuuradres, inloggegevens, bestelverleden

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking
 

We verwerken jouw gegevens om een klantaccount voor je aan te maken waarmee je jouw bestellingen en diverse toepassingen en diensten van bitiba kunt beheren. Dit omvat ook de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor levering, betaling en de nieuwsbrief in te stellen, jouw bestelverleden te bekijken en toegang te krijgen tot jouw bonuspuntenaccount. De inloggegevens dienen ter verificatie van jouw klantaccount.

Duur van de gegevensopslag

We slaan jouw accountgegevens op gedurende het bestaan van jouw klantenaccount of tot je ons verzoekt deze te verwijderen. De bewaartermijnen in de paragraaf 'Webshop' zijn ook van toepassing. Je kunt jouw toestemming voor de verwerking van jouw gegevens te allen tijde intrekken. Bij het intrekken van jouw toestemming blijft de rechtmatigheid van verwerking op basis van jouw voorafgaande toestemming onaangetast.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 a) AVG

Verstrekken van bepaalde of vereiste gegevens: Het verstrekken van voornoemde persoonsgegevens is niet verplicht. Gebruikmaken van een klantenaccount is echter niet mogelijk zonder de verwerking van gegevens.

Thema: Nieuwsbrief, nieuws en speciale aanbiedingen

Persoonsgegevens: E-mailadres, aanhef, voor- en achternaam, bestelverleden

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

Wanneer jij je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je periodiek informatie over aanbiedingen en promoties, en nieuws over bitiba. De gegevens die we nodig hebben om de nieuwsbrief te ontvangen is jouw e-mailadres en jouw naam zodat we je persoonlijk kunnen benaderen. We versturen de nieuwsbrief via een zogeheten dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat we je alleen een nieuwsbrief sturen als je expliciet hebt bevestigd dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. We sturen je een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd dit te bevestigen door op een link te klikken dat je voortaan nieuwsbrieven wilt ontvangen. Alleen door het activeren van de bevestigingslink stem je in met gebruik door ons van jouw persoonsgegevens. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor promotionele doeleinden via de nieuwsbrief.

Door het versturen van de nieuwsbrief bepalen we verder automatisch jouw gebruikersgedrag. Om deze evaluatie uit te voeren, zijn de verzonden e-mails voorzien van zogenaamde webbakens en trackingpixels, waarmee we kunnen bepalen of je de nieuwsbrief hebt ontvangen en geopend en of je op eventuele links in de nieuwsbrief hebt geklikt. Met behulp van de verzamelde gegevens maken we een gebruikersprofiel aan om de nieuwsbrief af te stemmen op jouw persoonlijke interesses. In bepaalde gevallen koppelen we deze gegevens via tracking aan jouw handelingen op onze website.

Ontvanger en verwerker van de gegevens

De volgende aanbieder van een tool voor nieuwsbrieven prepareert namens ons gegevens voor de verzending en statistische verwerking en om gebruikersanalyses uit te voeren. Om dit te kunnen verzorgen, hebben we met de leverancier een bijbehorend orderverwerkingscontract gesloten.

Leverancier

Tool

Informatie over functionaliteit/gegevensbescherming/privacyschild

Episerver AB
Regeringsgatan 67, Box 7007, 103 86 Stockholm (Zweden)

Optivo

https://www.episerver.com/legal/privacy-statement/

Privacyschild

 

Duur van de gegevensopslag: Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst van nieuwsbrieven, waaronder de verwerking van jouw bovengenoemde gegevens voor e-mailreclame. Als je geen e-mail meer wenst te ontvangen, kun je op de link 'afmelden' klikken die in elke e-mail staat vermeld, of contact met ons opnemen via service@bitiba.nl. Hiervoor zijn in overeenstemming met de basistarieven alleen overdrachtskosten van toepassing. De rechtsgeldigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming blijft onaangetast totdat je deze toestemming intrekt. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking door op een aparte link te klikken die in elke e-mail is opgenomen of ons op een andere manier te informeren. Als je dit doet, word je ook afgemeld voor de nieuwsbrief. Tot dat moment worden jouw gegevens opgeslagen gedurende jouw abonnement op de nieuwsbrief. Nadat jij je hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, slaan we gegevens alleen anoniem op voor puur statistische doeleinden.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 a) AVG

Verstrekken van bepaalde of vereiste gegevens: Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Het verzenden en het ontvangen van de nieuwsbrief is echter niet mogelijk zonder opgave van een e-mailadres.

Thema: Contact, klantenservice

Persoonsgegevens: E-mailadres, voor- en achternaam, datum, tijdstip, opmerkingen (verzoeken/belangen)

Beschrijving en doel van de gegevensverwerking

We gebruiken de contactmogelijkheden op onze website om ideeën uit te wisselen met klanten en geïnteresseerden en om vragen te beantwoorden. We verwerken de vragen en de gegevens die ons in dit kader worden verstuurd om jouw vragen te beantwoorden en contact met je op te nemen. Tegelijkertijd worden de gegevens gebruikt om jouw profiel aan te passen voor wanneer jij je als klant registreert met dezelfde gegevens.

In het kader van onze contactmogelijkheden maken we gebruik van de reCAPTCHA service van Google. Het gebruik van reCAPTCHA dient om te kunnen onderscheiden of de invoer is gedaan door een mens of door onjuiste toepassing van geautomatiseerde mechanische verwerking. De zoekopdracht omvat het verzenden van het IP-adres van Google en eventuele aanvullende gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service. Hiertoe wordt wat je hebt ingevoerd naar Google verzonden en daar geanalyseerd. De reden dat we deze tool inzetten, is ons belang bij de nauwkeurigheid van verstrekte gegevens, het vermijden van automatische registraties, inquiries door zogeheten bots en het financiële beheer van onze online aanbiedingen (artikel 6, lid 1 f) AVG). Voor de certificering van het privacyschild, zie hierboven. Bezoek de volgende links voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het Privavybeleid van Google.

Duur van de gegevensopslag: we gebruiken de gegevens totdat de betreffende communicatie met jou is afgelopen. De communicatie wordt beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaken waar het om ging, definitief zijn opgehelderd. Bovendien slaan we de communicatie op gedurende de contractuele relatie met je of tot jij jouw klantaccount opzegt, maar niet later dan jouw verzoek aan ons om de communicatie te verwijderen. Je kunt jouw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw toestemming is uitgevoerd totdat je deze toestemming introk.

Rechtsgrondslag: Artikel 6 (1 a) AVG

Verstrekken van bepaalde of vereiste gegevens: Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk noch contractueel verplicht. Verwerking van het verzoek is echter niet mogelijk zonder het verstrekken van deze gegevens.

4. Jouw rechten in verband met de verwerking van deze gegevens

Je hebt te allen tijde het recht om van bitiba een bevestiging te vragen of we jouw persoonsgegevens verwerken en het recht op informatie over deze persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om de verwerking van gegevens te corrigeren, te wissen en te beperken, evenals het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of om jouw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken of om te verzoeken om de overdracht van gegevens. Voor alle informatiebehoeften of verzoeken, intrekkingen of bezwaren tegen de verwerking van gegevens, gelieve een e-mail te sturen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming of via de contactgegevens hierboven. Bovendien heb je wanneer zich privacyschendingen voordoen, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.