Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U heeft het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat u of een andere door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München, door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over uw annulering van de overeenkomst informeren. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde Herroepingsformulier gebruiken.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat u de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als u de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat u een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we uw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot u heeft aangetoont dat u de goederen retour heeft gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

U heeft de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons

bitiba GmbH

Ledeboerstraat 46-48

5048 AD Tilburg

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen heeft retourgezonden.

bitiba draagt de kosten voor de retourzending van de goederen.

U bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. U mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik.

Aanbieder/exploitant

bitiba GmbH

Herzog-Wilhelm-Straße 12

80331 München

Duitsland

Contact: https://www.bitiba.nl/contact/

bitiba GmbH is ingeschreven bij het Amtsgericht München (Duitsland) onder nummer HRB 177246.

Het bijbehorende (Duitse) BTW-nummer is: DE 249 236 792

bitiba GmbH wordt vertegenwoordigd door Geoffroy Lefebvre, Steffen Schüller.