Gebruiksvoorwaarden voor productreviews

Hoe worden de beoordelingen in onze winkel gemaakt en verwerkt?

Om onze klanten te helpen bij het maken van een aankoopbeslissing, willen wij hen de mogelijkheid geven om te profiteren van zoveel mogelijk beoordelingen van andere consumenten. Dit betekent dat niet alleen ingelogde klanten producten kunnen beoordelen, maar ook gasten. Op deze manier geven we iedereen de kans om zijn mening over het product te uiten, ongeacht of ze het product bij ons hebben gekocht of niet.

De reviews zijn chronologisch gesorteerd, zodat je altijd de nieuwste reviews getoond krijgt. Een latere bewerking van de recensie is om technische redenen niet mogelijk. Als je jouw reactie wilt verwijderen, regelen wij dit graag voor je. Neem eenvoudig contact op met onze klantenservice: Hiervoor kun je u gebruik maken van onze klantenservice of ons contactformulier.

Wij publiceren positieve en negatieve recensies. Wij behouden ons echter het recht voor om op ieder moment zonder opgaaf van redenen beoordelingen niet te publiceren of te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder bij kennelijk onjuiste of irrelevante bijdragen (bijvoorbeeld spam of neprecensies) en/of bij inbreuk op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht en/of persoonlijke rechten).

Recensies van producten die letsel of risico op letsel bij dieren beschrijven, worden niet gepubliceerd. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, neem dan direct contact op met de klantenservice via het contactformulier. Direct contact en een grondige analyse van de omstandigheden zijn nodig om specifieke gevallen nauwkeurig te kunnen monitoren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij horen graag over jouw ervaringen met onze producten. Alle beoordelingen, zowel positieve als negatieve, worden nagelezen en gepubliceerd. Wij behouden ons echter het recht voor om reviews niet te publiceren of te allen tijde zonder opgaaf van redenen te verwijderen. Dit geldt in het bijzonder voor overduidelijk foutieve of irrelevante reviews (bijv. spam of neppe reviews) en/of bij schending van rechten van derden (bijv. auteursrecht en/of persoonlijkheidsrechten).

De reviews worden chronologisch geordend zodat je altijd de nieuwste reviews te zien krijgt. Uit technische redenen is het niet mogelijk om een review naderhand te bewerken. Als je je review wilt verwijderen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Tips voor het schrijven van een nuttige review

 1. Beschrijf de voor- en eventuele nadelen van het product uit je persoonlijke ervaring.
 2. Tips over het dagelijks gebruik van het product zijn bijzonder behulpzaam.
 3. Vergelijkingen met soortgelijke producten kunnen de geloofwaardigheid van je review verhogen.
 4. Door het ras of de leeftijd van je huisdier te noemen kunnen anderen jouw persoonlijke ervaring beter rangschikken.

Wat hoort er NIET in een goede recensie?

 1. Vragen over het product of de website. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice.
 2. Scheldwoorden of hatelijke opmerkingen in welke vorm dan ook.
 3. Telefoonnummers, adressen, e-mailadressen of links.
 4. Algemene opmerkingen over de beschikbaarheid, verzending of andere diensten van bitiba. Hiervoor kun je contact opnemen met de klantenservice.
 5. Discussies over de reviews van anderen.
 6. Opmerkingen over het nut van volledige productcategorieën of algemene opmerkingen voer soortspecifieke voeding en verzorging.

Wij kunnen geen reviews publiceren waarvan de tekst en het aantal sterren elkaar tegenspreken. Wij behouden ons het recht voor om ingediende reviews om andere redenen te weigeren. bitiba behoudt zich bovendien het recht voor om inhoud op deze website die volgens bitiba in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, in te korten of te verwijderen. bitiba garandeert niet dat door jou ingestuurde inhoud naderhand door jou kan worden bewerkt of verwijderd. Je verklaart dat jij en niet bitiba de verantwoordelijkheid voor de inhoud van jouw bijdrage draagt.

Door deze tips op te volgen kan jouw review andere klanten helpen.

Met het inzenden van inhoud op onze website verklaar je het onderstaande:

 • Je bent de enige auteur en houder van het auteursrecht over de inhoud bent;
 • Jouw productreview wordt eigendom van bitiba. Je geeft bitiba een gratis, qua tijd en ruimte onbeperkt recht op verder gebruik en publicatie van jouw review in online en offline media;
 •  Je gaat ermee akkoord dat de door jou ingevulde gegevens voor publicatie en eventuele vragen over de review mogen worden opgeslagen. Meer informatie over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens vind je in onze privacyverklaring.

Je verklaart eveneens dat je geen inhoud inzendt:

 • waarvan je weet dat die foutief, onnauwkeurig of misleidend is;
 • die auteursrechten, patenten, merken, bedrijfsgeheimen of gegevensbeschermingsrechten van derden schenden;
 • die wetten, voorschriften of regels breken (waaronder, maar niet beperkt tot exportcontrole, gebruikersbescherming, oneerlijke concurrentie, kansengelijkheid en misleidende reclame);
 • die lasterlijk, smadend, opruiend, discriminerend op grond van religie of etnische herkomst, bedreigend of belastend voor individuen, partnerschappen of ondernemingen zijn of dit tot gevolg hebben;
 • die een computervirus, wormen of andere potentieel schadelijke computerprogramma's of bestanden bevatten.

Je gaat ermee akkoord bitiba (en de met bitiba verbonden ondernemingen) te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, eisen, schade en gevolgschade van welke aard dan ook, bekend of onbekend, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die voortvloeien uit jouw niet-naleving van de bovenstaande voorwaarden of jouw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

bitiba kan deze gebruiksvoorwaarden op ieder moment wijzigen. In dat geval zullen we zo snel mogelijk een nieuwe versie op onze website publiceren.

Stand: 14-06-2022.