Algemene gegevensbescherming (Art. 13 EU-AVG) voor ondervraagden van enquêtes

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie kun je hierover contacteren?

bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, 80331 München, Duitsland. Tel.: +31 13 208 20 54 (maandag t/m vrijdag: 8:00 - 18:00 en zaterdag: 8:00 - 14:00). E-Mail: service@bitiba.nl.

2. Kan ik bezwaar maken tegen de gegevensverwerking of mijn toestemming herroepen? Zo ja, hoe?

Je kunt de toestemming voor de verwerking van je gegevens te allen tijde herroepen.

Als je je deelname aan een enquête wilt herroepen, stuur dan een e-mail aan service@bitiba.nl. Houd er rekening mee dat wij je gegevens na de analyse anonimiseren en met het oog op de latere bescherming van jouw rechten mogelijk niet meer in staat zijn jou te identificeren als betrokkene.

3. Welke gegevens worden er verwerkt en met welk doel?

Klantgegevens

Ontvanger-ID, klantnummer, bestelnummer & e-mailadres, koopgedrag (indien je eerder iets bij ons hebt gekocht).

Deze gegevens worden gebruikt voor berichtgeving/verzending aan de winnaars. In sommige gevallen worden deze gegevens ook gebruikt om verdere gegevensanalyses ter opbouw van klantensegmenten door te voeren.

Artikel 6 alinea 1 lit. a) EU-AVG (Toestemming).

Sociaal-demografische gegevens

Deze informatie wordt gebruikt om een segmentatie van de klanten op te stellen die gebaseerd is op een analyse van groepsgegevens. Dit wordt gedaan om overeenkomsten tussen de deelnemers te onderzoeken. Er worden geen gevoelige persoonlijke gegevens verzameld.

Artikel 6 alinea 1 lit. a) EU-AVG (Toestemming).

Voorkeuren & meningen

Deze gegevens worden verwerkt om een profiel voor verschillende klantensegmenten op te stellen. De analyse wordt doorgevoerd op groepsniveau.

Artikel 6 alinea 1 lit. a) EU-AVG (Toestemming).

4. Aan wie geven wij gegevens door en met welke doel?

Alle bovengenoemde gegevens worden ter beschikking gesteld voor de volgende leveranciers:

  • quantilope GmbH, Charlottenstraße 26, 20357 Hamburg, Duitsland
    Programmering van online enquêtes, verstrekking van enquêtelinks, hosting van enquêtes, verstrekking van enquêtegegevens.

  • Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ireland
    Programmering van online enquêtes, verstrekking van enquêtelinks, hosting van enquêtes, verstrekking van enquêtegegevens.
  • Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Nieuw-Zeeland
    Programmering van online enquêtes, verstrekking van enquêtelinks, hosting van enquêtes, verstrekking van enquêtegegevens.

5. Geven wij deze gegevens door aan derde landen?

Nee.

6. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De resultaten van de enquête kunnen worden gebruikt voor analyse in combinatie met je persoonlijke gegevens (ontvangnummer/klantnummer/e-mailadres/koopgedrag), tenzij de toestemming hiervoor in deze periode ingetrokken wordt. De gegevens kunnen vervolgens worden geanonimiseerd om ze voor langere tijd op te slaan. Bij bepaalde enquêtes kan het bestelnummer worden verzameld dat voor langdurige opslag niet zal worden geanonimiseerd.

7. Bestaat er een plicht om persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen (wettelijk of contractueel voorgeschreven)?

Nee.

8. Vallen wij terug op geautomatiseerde besluitvorming of profilering overeenkomstig artikel 22?

Nee.

9. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt te allen tijde het recht om een bevestiging van ons te verzoeken over of wij persoonlijke gegevens verwerken alsmede het recht op informatie over deze persoonlijke gegevens. Daarnaast heb je recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de gegevensverwerking alsmede het recht te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens te maken, de toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde te herroepen of om gegevensoverdracht te verzoeken. Voor de bovenstaande zaken kun je je richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming. Daarnaast heb je het recht om je in geval van inbreuk op de gegevensbescherming je tot een toezichthoudende autoriteit te wenden.

10. Afzonderlijke informatie over je recht van bezwaar

1. Individueel recht van bezwaar

Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de EU-AVG, om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie. Dit geldt ook voor op deze bepaling gebaseerde profilering als bedoeld in artikel 4 lid 4 AVG dat bijvoorbeeld voor consumentenadvies, klantenservice en verkoopdoelen kan gebeuren. Als je bezwaar maakt, dan worden persoonlijke gegevens niet meer verwerkt, tenzij er door bitiba dwingende, te beschermen redenen voor de verwerking bewezen worden die zwaarder wegen dan jouw belang, rechten en vrijheden, of de verwerking gebruikt wordt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraak.

2. Recht op bezwaar tegen gegevensverwerking voor directe marketingdoelen

bitiba kan je gegevens binnen de wettelijke bepalingen ook verwerken voor directe marketing. Je hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens met dergelijke marketing ten doel, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan buiten de overdrachtskosten naar het basistarief. Dat geldt ook voor profilering, zolang het met directe marketing te maken heeft. Als je bezwaar maakt tegen het verwerken met als doel directe marketing verwerken wij jouw persoonlijke gegevens niet meer voor deze doeleinden. Het bezwaar kan altijd in iedere vorm gebeuren. De contactgegevens vind je onder alinea 1 op deze pagina.

11. Hoe bereik je onze functionaris voor gegevensbescherming?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, Duitsland. E-Mail: ph@hwdata.de.