Je winkelwagen

Je winkelwagen is nog leeg.

De bitiba app

Naar App
Gratis verzending vanaf €29,-

Herroepingsformulier

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag dat je of een andere door jouw benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet je ons (bitiba GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 12, D-80331 München, door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief of e-mail) over jouw annulering van de overeenkomst informeren. Het herroepingsformulier vind je hier.

Voor handhaving van het herroepingsrecht is het belangrijk dat je de mededeling over het annuleren van de overeenkomst voor het eindigen van de termijn indient.

Gevolg van herroeping

Als je de overeenkomst annuleert, zullen we alle betalingen die we van jouw hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten, die voortvloeien uit het feit dat je een ander type van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat we jouw mededeling, van herroeping van de overeenkomst, hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, als je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met jouw is overeengekomen. In geen geval worden jou kosten in rekening gebracht omtrent de terugbetaling. We kunnen de restitutie weigeren, totdat we de goederen retour gekregen hebben of tot je hebt aangetoont dat je de goederen retour hebt gezonden. Afhankelijk van welke van deze twee het eerst plaatsvindt.

Je hebt de goederen snel en in elk geval niet later dan veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat je ons hebt geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, aan ons

bitiba GmbH
Ledeboerstraat 46-48
5048 AD Tilburg

teruggestuurd. De termijn is gehandhaafd, als je de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen hebt retourgezonden.

bitiba draagt de kosten voor de retourzending van de goederen.
Je bent verantwoordelijk voor een mogelijk waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies aan u te wijten is. Je mag het product uiteraard inspecteren op eigenschappen en gebruik. Bij vooruitbetaling betaalt bitiba het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.